دلتنگی های یک غریبهاعتیاد عجب چیز بدیه!!!!! امروز صبح که بیدار شدم ، چون می دونستم خیلی سرم شلوغه و چند تا جلسه کاری دارم و بعد هم میخوام زود در برم از سر کار…..! پیش خودم گفتم امروز پست بی پست!!!!!!! اما اگه شما باورتون شد ، خودم هم باورم شد
گاهی اوقات بد نیست آدم خودشو خوب بشناسه
خلاصه کلام نتیجه این صحبتهای من و دل این شد که این تازه معتاد شده به دو تا پست واسه امروز بسنده کنه…. البته شانس آوردیم که داره میره جلسه وگرنه خدا میدونست ………….
خداییش من خیلی با حالم ها ….. شما هم موافقین؟؟؟؟؟؟؟
😛 lol
دیدم کس دیگه ای که تحویل نمیگیره مارو ، اقلا خودمون خودمونو تحویل بگیریم 😉
Advertisements


et cetera