دلتنگی های یک غریبه 

 

اینو نوشتم که بگم بالاخره فهمیدم (هر چند یه کمی شاید دیر ….. خوب آدما با هم فرق دارن دیگه ) زندگی ادامه داره حتی اگه تو نباشی

و خوشحالم که میتونم بدون تو هم خوشحال باشم و زندگی رو حتی بدون تو زیبا تر از قبل میبینم

برای اون حضور برای درسایی که تو زندگی بهم دادی و حتی برای رفتنت ممنونم رفیق نیمه راه من

 

 

Advertisements


et cetera